Motto : Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Václav Havel, exprezident České Republiky 1989-2003

 

Mise : monitorovat, zpřístupňovat a administrovat granty poskytované americkými a kanadskými subjekty s orientací na výzkum, vývoj, inovace, výměnu expertů, stážistů na poli byznysu, kultury, sportu, neziskového a vědeckého sektoru a výstavnictví subjektům v EU a naopak.

Podporovat a navazovat obchodní, kulturní, sportovní, vědeckou a společenskou spolupráci mezi EU, USA a Kanadou.

 

Prezentace ČR

Business pohled

 

Šoumen pohled

 

 

Česko tvoří skvělí lidé

"Poskytujeme grantové poradenství"

...pro podnikatele, studenty, dobrovolníky  z USA a Kanady zajistíme v EU založení firmy, nalezení partnera, průzkum odbytu zboží s služeb, stáže a studijní pobyty, právní, daňovu a účetní asistenci a další specializované služby.

Monitorujeme granty

v grantových databankách v USA a Kanadě monitorujeme granty v oblasti školství, vzdělání, výzkumu, neziskového sektoru, sportu, kultury a podnikání.

Zpřístupňujeme granty

poskytované dárci ( nadace, soukromé společnosti, charity, celebrity aj.) ze Severní ameriky se zájemci o granty z EU.

Administrujeme granty

za pomoci našeho zahraničního partnera v USA zajistíme administraci schválených grantů.

ENAGO je zkratka pro European North American Grant Office.

 "Monitorovat, nabídnout, spolupracovat."

Ing. Aleš Baran

Ředitel

Ing. Aleš Baran

Dominik Burget

Manažer

Dominik Burget

Ing. Zdeněk Pumprla

Technický ředitel

Ing. Zdeněk Pumprla

Bc. David Chuda

Projektový manažer

Bc. David Chuda

Sídlo firmy:

European North American Grant Office (ENAGO)
SERENDIPITY z.s.
Boženy Němcové 1651/7
750 02 Přerov
Česká republika

Pobočka USA:

Dr. Miriam Margala
e-mail: miriam_margala@uml.edu

 


+420 733 185 688
+001-718-615-5921


info@enago.eu