Antonín Čermák
Antonín Čermák
9. května 1873 Kladno – 6. března 1933 Miami, USA


byl americký podnikatel a politik (starosta Chicaga), českého původu. 15. února 1933 byl při návštěvě prezidenta Roosevelta těžce zraněn atentátníkem a na následky svých zranění později zemřel.
 

Jako jednoroční dítě se roku 1874 s rodiči vystěhoval do Spojených států z Kladna, kde jeho otec byl horníkem. Spolu s dalšími, přilákanými nabídkou vlády Abrahama Lincolna – 160 akrů půdy na Středním Západě v rámci programu Homestead Act. Čermákovi se usadili v Braidwoodu, Illinois, kde mladý Antonín chodil tři roky do školy, než se stal horníkem v tamějších dolech jako jeho otec. Jakmile ale mohl, odešel do Chicaga, přilákán příležitostí práce na proslulých jatkách, zásobujících zpracovatelský agrární průmysl.

Věnoval se podnikání s nemovitostmi a roku 1902 byl za Demokratickou stranu zvolen do sněmovny státu Illinois. Od roku 1909 byl členem městské rady Chicaga, kde zastupoval 12. volební obvod (čtvrť Bridgeport). Roku 1931 byl zvolen starostou Chicaga, které tehdy bylo zvané druhým největším českým městem – v té době v něm žilo přes sto tisíc Čechů. Čermák, který se hrdě hlásil ke svému českému původu, si získal velkou popularitu, nejen mezi Čechy, ale i dalšími přistěhovalci z Evropy. Čermák rozpoznal, že jejich do té doby nevyužité hlasy jej účinně podpoří v jeho boji s tehdejším zkorumpovaným republikánským zástupcem. Podobně o něco později oslovil chicagské černochy. Od jeho časů zůstává chicagský úřad starosty baštou Demokratické strany. Čermák se také vehementně zasazoval za ukončení prohibice, která umožňovala vzestup gangsterů jako Al Capone, lehce profitujících z velkého černého trhu s alkoholem. Čermák, jako ostatní emigranti, byl pyšný na svůj původ a mluvil plynně česky. V roce 1932 navštívil Československo, také Masaryka v Topoľčiankách a Bystričce. Za první světové války, kdy Čermák už byl významným politikem, Masaryk, tehdy na počátku své politické dráhy, hledal i jeho podporu.

Zdroj - wikipedia.org - více ZDE