Tomáš Baťa
Tomáš Baťa
3. dubna 1876 Zlín – 12. července 1932 Otrokovice

Tomáš Baťa mladší (1914-2008), jenž by se byl letos dožil čtyřiadevadesátin, byl už za svého života monumentem baťovství a jeho příběh ztělesněním všeho nejlepšího, co patřilo k baťovským tradicím a co už v současné české populaci nacházíme jen zřídka: pomníkem důslednosti, iniciativy a píle. Ale také vůle a nebojácnosti přihlásit se k ideálu pravdy a setrvat s ní, a to po celý život. Jistě, nemusel podobně jako my, čelit oběma totalitám přímo doma. O to je ovšem kontinuita všeho, co podnikl pro svůj národ už za války ale později po pádu komunismu pro jeho prestiž a důstojné znovuzařazení do demokratické společnosti vyspělých států záslužnější.

Tomáš Jan Baťa, zvaný tradičně všemi baťovci už od dob nejrannějšího mládí  - bez dovolení, ale o to láskyplněji - Tomík, se narodil 17. září 1914  ještě jako rakouskouherský občan, dostal do vínku první světovou válku, s jejím koncem však už i vyhlídku na blížící se národní svobodu a samostatnost. A těch mu bylo dopřáno v nové, takřka stejně mladé demokracii už od dětství vrchovatou měrou. Jeho matkou byla Marie Menčíková, dcera českého dvorního bibliotékáře ve Vídni, otcem zakladatel už tehdy velmi úspěšné zlínské firmy Tomáš Baťa.

 

Zdroj - bata.cz - více ZDE