Akcelerátor IT, jazykové a polytechnické vzdělanosti v městě Přerov

Předmětem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004864 je vybudování objektu pro vzdělávání v administrativním domě na Boženě Němcové 1651/7 v Přerově - Akcelerátoru - ve kterém budou zařízeny IT a jazykové učebny, multifunkční učebna a polyfunkční dílna. Projekt zajistí dostupné neformální a celoživotní vzdělávání v klíčových oblastech - komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a rozvíjení technických dovedností pro děti, mládež a dospělé a zároveň bude sloužit i dětem a osobám s omezenými příležitostmi (sociální, ekonomické, zdravotní).

 

 

CSR Index

- prezentace projektového záměru

rychlá prezentace projektového záměru